Over ons

Loket Geldzaken is tot stand gekomen door een samenwerking van verschillende (vrijwilligers)organisaties: Humanitas thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen, Leger des Heils en Stichting welzijnswerk (SWW).
Met goed opgeleide vrijwilligers van de verschillende organisaties wordt het Loket van maandag tot en met vrijdag bemand. Waar mogelijk of noodzakelijk kunnen hulpvragen worden doorverwezen naar ondersteuning van een van de deelnemende organisaties binnen het Loket.

Overkoepelend is de Stichting Loket Geldzaken opgericht met als voornaamste doel mensen te ondersteunen die vragen hebben over hun financiën en te voorkomen dat mensen in een problematische schuldensituatie terechtkomen of terugvallen in deze situatie.