Welke hulp kunt u krijgen?

Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

– Lezen en uitleggen van brieven
– Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget
– Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling, kwijtschelding etc.
– DigiD
– Belastingen
– Aanvragen van pensioen of AOW
– Uitkeringsinstanties (UWV, etc.)
– Begeleiding bij schulden
– Sociale Verzekeringsbank (SVB)
– Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

Op de website Hoogeveen Helpt (www.HoogeveenHelpt.nl ) vindt u regelingen en informatie over inkomensondersteuning, praktische en sociale ondersteuning door vrijwilligersorganisaties. Hoogeveen Helpt is een website van de samenwerkende vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen en heeft ook een app.

Klik op het logo van uw telefoonsoftware om de app te downloaden: