Hulp bij aangifte inkomstenbelasting

Vanaf 1 maart kunt u weer uw aangifte inkomstenbelasting indienen bij de belastingdienst. Als de belastingdienst u een brief heeft gestuurd hierover dan bent u dat zelfs verplicht. In de brief staat dan ook de datum wanneer uw aangifte uiterlijk binnen moet zijn. Vooral als u hulp nodig hebt bij de aangifte is het verstandig om niet tot het laatste moment te wachten. De mogelijkheden voor (gratis) hulp zijn tegenwoordig slechts beperkt en eventuele corona maatregelen kunnen het maken van een afspraak nog moeilijker maken.

De VoorzieningenWijzer neemt in haar besparingsprogramma ook mee of het verstandig is om aangifte te doen. Meer informatie over De VoorzieningenWijzer vindt u hier.

Waar kunt u hulp krijgen?
U kunt hulp krijgen via de volgende organisaties:

Vakbondsleden
Bent u lid van een vakbond? Informeer dan bij uw bond over de mogelijkheden. Dit is gratis of tegen een kleine vergoeding.

Leden ANBO (ouderenbond)
Bent u lid van de ANBO? Dan kunnen zij u tegen een bescheiden onkostenvergoeding helpen met uw aangifte. Dit kost €12,- plus eventueel €5,- voor een toeslagpartner. Meer informatie vindt u hier.

Niet-leden ANBO (ouderenbond)
Geen lid van de ANBO maar u wil toch graag gebruik maken van de belastinghulp? Dat kan tegen een vergoeding van €44,-. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Laag inkomen en geen hulp via vakbond of ouderenbond
Hebt u een laag inkomen en kunt niet terecht bij een vakbond of ouderenbond dan kunt u via ons een afspraak met een specialist van SWW Hoogeveen maken, zie hiervoor onze contact pagina. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de receptie van SWW via telefoon 0528-278855 (ma. t/m vr. 08:30 tot 17:00). Deze dienstverlening is gratis.
Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
– U ontvangt een bijstandsuitkering;
– U ontvangt alleen een AOW-uitkering (dus zonder aanvullend pensioen of ander extra inkomen);
– U bent cliënt van de GKB;
– U wordt geholpen via een schuldhulpverleningstraject;
– U bent cliënt bij SWW of een andere hulpverleningsinstantie (zoals GGZ).

De belastingdienst zelf (telefonisch)
De belastingdienst zelf kan ook (telefonische) hulp bieden. Om hiervan gebruik te maken moet u eerst een DigiD machtiging aanvragen via deze link. U kunt de machtiging ook telefonisch aanvragen bij de DigiD-helpdesk: 088 – 123 65 55. Dan krijgt u de code binnen 1 week per post.
Vervolgens kunt u een afspraak maken via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.
Meer uitgebreide informatie hierover vind u hier.

De belastingdienst in Hoogeveen
Elke donderdag is het belasting steunpunt Hoogeveen beschikbaar op het Werkplein. Hier kunt u terecht met vragen over de inkomstenbelasting, toeslagen of invordering. U wordt geholpen door ervaren medewerkers van de belastingdienst. U moet van tevoren een afspraak maken, hiervoor belt u met de belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543.
Deze dienstverlening is alleen beschikbaar voor particuliere inwoners uit Hoogeveen en De Wolden. Ondernemers kunnen hun vragen bij de belastingtelefoon voor ondernemingen neerleggen.

Anderstaligen
Voor hulp aan mensen die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen kan de gemeente mogelijk een oplossing bieden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen, dan informeren wij voor u bij de gemeente.

Overig
Komt u niet in aanmerking voor de hiervoor genoemde diensten? Dan zult u een commerciële belastingadviseur moeten kiezen. Hier zijn kosten aan verbonden maar het is vaak wel een verstandige keuze bij complexe aangiften. Om een belastingadviseur te kiezen is deze pagina van de Consumentenbond een goed startpunt met tips.

Is het voor u om wat voor reden dan ook niet mogelijk om op tijd aangifte te doen dan kunt u uitstel aanvragen, lees hiervoor onze Zelfhulp pagina over het aanvragen van uitstel of neem contact met ons op voor hulp hierbij.